Βιοψία όρχεων microTESE

Η σοβαρότερη μορφή ανδρικής υπογονιμότητας είναι η αζωοσπερμία, κατά την οποία απουσιάζουν παντελώς τα σπερματοζωάρια από το σπέρμα. Παλιότερα αυτό θεωρούνταν μη αντιμετωπίσιμο. Σήμερα, όμως, σε αρκετούς άνδρες μπορεί να προσφερθεί λύση. Η βιοψία όρχεων microTESE αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα της αζωοσπερμίας, βασική αιτία υπογονιμότητας.  Πραγματοποιείται μικροχειρουργική λήψη σπερματοζωαρίων και είναι ιδανική για περιστατικά αζωοσπερμίας.

Τεχνική TESE:Σε ποιο σημείο υστερεί η μέθοδος;

Η φαρμακευτική/ορμονική διέγερση του όρχι μπορεί να επιφέρει την εμφάνιση σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση. Εντούτοις, για τους περισσότερους άνδρες η λύση είναι η αναζήτηση σπερματοζωαρίων μέσω βιοψίας από τον όρχι (TEsticular Sperm Extraction-TESE).  Η μέθοδος TESE είναι η κλασσική βιοψία όρχεως που εφαρμοζόταν έως σήμερα. Όμως, σε αυτή τη μέθοδο εντοπίζεται ένα πρόβλημα.

Το πρόβλημα αυτής της τεχνικής παρότι είναι απλή, είναι ότι είναι μια τυχαία βιοψία. Μέσα από μικρή τομή του δέρματος του οσχέου γίνονται στην τύχη μικρές, τυχαίες τομές στον όρχι. Εν συνεχεία, λαμβάνεται υλικό από τα σπερματικά σωληνάρια. Όμως, είναι πιθανό να υπάρχουν σπερματοζωάρια στον όρχι, τα οποία δεν θα βρεθούν μέσω αυτής της τεχνικής γιατί απλούστατα ήταν πιθανόν σε γειτονικό σημείο από αυτό που τυχαία λήφθηκε το δείγμα..

Βιοψία όρχεων microTESE: Η νέα πιο ενδεδειγμένη μέθοδος ανάκτησης σπερματοζωαρίων

Στον αζωοσπερμικό όρχι η βλάβη, αν και συνήθως είναι σοβαρή, δεν είναι ίδια σε όλη την έκτασή του. Μπορεί να υπάρχουν υγιείς περιοχές μέσα σε ένα κατεστραμμένο όρχι. Αυτές ακριβώς τις περιοχές πρέπει να εντοπίσει κανείς για να βρει σπερματοζωάρια.

 Η σωστή τεχνική, λοιπόν, αναζήτησης σπερματοζωαρίων στον αζωοσπερμικό άνδρα είναι η κατευθυνόμενη με μικροσκόπιο βιοψία, δηλαδή η microTESE. Κατά τη βιοψία αυτή ο ειδικά εκπαιδευμένος ανδρολόγος χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, για να αναζητήσει στον όρχι τις υγιείς περιοχές. Ο εντοπισμός των υγιών περιοχών είναι σημαντικός για τον ιατρό, έτσι ώστε να αναζητήσει εκεί τα σπερματοζωάρια.

Πώς πραγματοποιείται η λήψη σπερματοζωαρίων με τη βιοψία όρχεων microTESE;

Κατά τη διάρκεια της μικροχειρουργικής αυτής βιοψίας, ο χειρουργός ψάχνει προσεκτικά τον όρχι, προστατεύοντας παράλληλα τις αρτηρίες του. Έτσι, όταν βρει μια υγιή περιοχή, παίρνει προσεκτικά ένα δείγμα.

Μέσα στο χειρουργείο, με το δικό του μικροσκόπιο, είναι ο ειδικός εμβρυολόγος, ο οποίος παραλαμβάνει το δείγμα. Εν συνεχεία, εξετάζει το δείγμα, για να δει αν υπάρχουν σε αυτό σπερματοζωάρια. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι που θα μελετηθεί όλος ο όρχις και κατά τη διάρκειά της απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί και εμπειρία.

Η ύπαρξη «καλών» περιοχών μέσα στον όρχι δεν εγγυάται πως αυτές θα περιέχουν σπερματοζωάρια. Όμως,  η ανεύρεσή τους είναι προϋπόθεση για να βρεθούν αυτά δεδομένου πως στις κατεστραμμένες περιοχές του όρχη δεν περιμένουμε να βρούμε σπερματοζωάρια.

Πλεονεκτήματα μεθόδου microTESE

Η χρήση του μικροσκοπίου και η πραγματοποίηση της σωστής, μικροχειρουργικής βιοψίας (micro TESE) αυξάνει τις πιθανότητες ανεύρεσης σπερματοζωαρίων.

Σύμφωνα με τις μελέτες, αλλά και τη δικιά μας εμπειρία, το ποσοστό ανεύρεσης σπερματοζωαρίων με τη χρήση micro TESE σε αζωοσπερμικούς ασθενείς κυμαίνεται στο 30%. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και μελέτες που αναφέρουν ποσοστό ανεύρεσης που φτάνει στο 50%.

Η σύγχρονη τεχνολογία και η εμπειρία του ειδικού ανδρολόγου μπορούν να προσφέρουν σε έναν άνδρα που πάσχει από αζωοσπερμία αυτό που παλιά θεωρούταν αδύνατον: να αποκτήσει δικό του παιδί και όχι από δότη.

Επικοινωνήστε με την κλινική Androclinic, ένα εξειδικευμένο κέντρο Μικροχειρουργικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής Γεννητικών Οργάνων, Ρομποτικής & Ελάχιστα Επεμβατικών Θεραπειών Προστάτη, Ανδρικής Υπογονιμότητας & Στυτικής Δυσλειτουργίας. Στην κλινική μας θέτουμε στο επίκεντρο τον άντρα και τις ανάγκες του και αντιμετωπίζουμε τις ανδρολογικές παθήσεις με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Το αδύναμο σημείο της μεθόδου ΤESE που εφαρμοζόταν πριν την microTESE είναι ότι η βιοψία που γινόταν για την αναζήτηση των σπερματοζωαρίων ήταν «τυφλη» και τυχαία. Κατά συνέπεια, μειωνόντουσαν σε μεγάλο βαθμό οι πιθανότητες εντοπισμού σπερματοζωαρίων.

Φυσικά. Με τη βιοψία όρχεως microTESE  έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λήψη σπερματοζωαρίων ακόμη και σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας. Το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται σπερματοζωάρια στο σπέρμα  δε σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν στους όρχεις.

Η βιοψία όρχεων microTESE πραγματοποιείται με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Έτσι, με τη χρήση μικροσκοπίου ο χειρουργός ψάχνει να βρει μια υγιή περιοχή του όρχι. Όταν την εντοπίσει, λαμβάνει προσεκτικά ένα δείγμα το οποίο αποστέλλεται προς εξέταση την ίδια στιγμη μέσα στο χειρουργείο, για τον εντοπισμό σπερματοζωαρίων. Το δείγμα εξετάζει ο ειδικός εμβρυολόγος που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα με το δικό του μικροσκόπιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μελετηθεί όλος ο όρχις.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι πολλά και γι’ αυτόν τον λόγο επιλέγεται όλο και συχνότερα για την αντιμετώπιση περιστατικών αζωοσπερμίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Λήψη μη τυχαίου δείγματος
  • Λήψη υλικό με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου
  • Ανώδυνη
  • Αύξηση πιθανοτήτων ανεύρεσης σπερματοζωαρίων που σύμφωνα με τις μελέτες μπορεί να ξεπερνάει το 30%

Ψάχνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ANDROCLINIC

Γιατί οι γιατροί μας έχουν πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στο χώρο

  Γιατί πέρα από τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούμε, παρέχουμε απλές, χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητά σας, που θα βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα ζωής σας

  Γιατί όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στην κλινική μας

Η ομαδα μας

Βασίλης Πρωτογέρου

Δημήτριος Μπορούσας

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Δημήτρης Λαουλάκος