ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103387393-4
helpdesk@androclinic.gr
Βαλαωρίτου 4, Αθήνα 10671

TRIPLEX Πέους

Το τρίπλεξ πέους (ή πιο σωστά τρίπλεξ πεϊκών αρτηριών) είναι μια απολύτως απαραίτητη εξέταση για τη μελέτη και τη διάγνωση της Στυτικής Δυσλειτουργίας. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη εξέταση που απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό αλλά κυρίως εμπειρία από τη μεριά του ιατρού που θα την πραγματοποιήσει.

Το τρίπλεξ πέους είναι ένα υπερηχογράφημα το οποίο μας δίνει δυο τύπου βασικές πληροφορίες: ανατομικά δεδομένα αλλά κυρίως λειτουργικά δεδομένα.

Τα ανατομικά δεδομένα του πέους που παρέχονται από το τρίπλεξ πέους είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάγνωση. Με την εξέταση αυτή μπορεί να διαγνωσθούν ανατομικές βλάβες όπως τραύματα, ουλές, ασβεστώσεις στον ιστό του πέους, πληροφορίες δηλαδή απαραίτητες για πολλές παθήσεις αλλά κυρίως τη νόσο Peyronie. Επίσης μελετάται η ανατομική μορφολογία των αρτηριών του πέους για την ύπαρξη αθηρωμάτωσης, στενωμάτων ή άλλων βλαβών.

Τα λειτουργικά δεδομένα έχουν να κάνουν με αυτή καθεαυτή τη λειτουργία της στύσης. Για να πραγματοποιηθεί η στύση είναι απαραίτητο η αιματική ροή στις πεϊκές αρτηρίες να αυξηθεί πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο για να μπορέσει το πέος να αποκτήσει επαρκή σκληρότητα. Παράλληλα η φυσιολογική διαδικασία της στύσης απαιτεί η φλεβική απορροή να μειωθεί σε ένα ελαχιστότατο όριο για να μπορέσει το πέος αφού πραγματοποιήσει στύση να διατηρήσει την επιθυμητή σκληρότητα. Οι μετρήσεις αυτές και τα απολύτως απαραίτητα αυτά δεδομένα για τη μελέτη της στυτικής δυσλειτουργίας ενός ασθενή δεν μπορεί να ληφθούν παρά μόνο με το τρίπλεξ πέους.

Τεχνική πραγματοποίησης του τρίπλεξ πέους

Για να μπορέσουμε να έχουμε τα λειτουργικά δεδομένα κατά τη στύση του πέους πρέπει να προκαλέσουμε στύση την ώρα της εξέτασης. Αυτό γίνεται με τη χορήγηση μιας ειδικής ουσίας, της προσταγλανδίνης, που προκαλεί αγγειοδιαστολή στα αγγεία του πέους κι ενεργοποιεί το μηχανισμό της στύσης. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου της στύσης, ο ιατρός παίρνει διαδοχικές μετρήσεις καταγράφοντας τις μεταβολές της αιματικής ροής στα αγγεία του πέους. Η διάρκεια της εξέτασης μπορεί να είναι σχετικά σύντομη συχνά όμως απαιτείται να παραταθεί και πέρα του μισάωρου για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα.

Η ουσία που χρησιμοποιείται είναι απολύτως ασφαλής πρέπει όμως να χορηγείται από ειδικούς και καλά εκπαιδευμένους ιατρούς. Η δόση πρέπει να αξιολογηθεί σωστά κι ο τρόπος χορήγησης πρέπει να γίνει όπως προβλέπεται αλλιώς η εξέταση δε θα είναι αξιόπιστη και θα δώσει λάθος πληροφορίες. Η τεχνική πραγματοποίησης του τρίπλεξ πέους είναι σύνθετη και παρότι σε ένα ειδικό κέντρο φαίνεται απλή στον ασθενή, κρύβει λεπτομέρειες που αν δεν τηρηθούν θα αλλοιώσουν το αποτέλεσμα.