Τι προκαλεί ακράτεια ούρων στους άντρες;

Η ακράτεια ούρων στους άντρες αποτελεί μια παθολογική κατάσταση η οποία αφορά στην ακούσια απώλεια ούρων. Οι λόγοι που προκαλούν προβλήματα στον έλεγχο της ούρησης στους άντρες ποικίλουν.

Στον άνδρα η ακράτεια ούρων οφείλεται κυρίως σε παθήσεις προστάτη ή χειρουργεία προστάτη που προκαλούν δυσλειτουργία / υπερλειτουργία κύστης (η οποία ενεργοποιείται από μόνη της και έτσι φεύγουν ούρα) ή στον σφιγκτήρα αντίστοιχα (που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα ούρα κι έτσι έχουμε ακράτεια). 

Ακολουθούν τα νευρολογικά αίτια, όπως η υπερδιέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος η οποία οφείλεται σε διάφορούς παράγοντες (στρες, η έλλειψη ύπνου, κατανάλωση αλκοόλ κ.α.) καθώς και οι νευρολογικές παθήσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον έλεγχο της ούρησης.

Τέλος, η ηλικία μπορεί να προκαλέσει ακράτεια μέσω δυσλειτουργίας της κύστης η οποία δε λειτουργεί πλέον σωστά κι έτσι έχουμε απώλεια ούρων. Αυτό συμβαίνει διότι καθώς οι άνδρες γερνούν, οι μυϊκές δομές του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να υποστούν αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της ούρησης.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης ο εξειδικευμένος ιατρός προβαίνει σε αναλυτική διάγνωση με βάση τον τύπο της ακράτειας, τη σοβαρότητα και τη συχνότητά της. Η σωστή αξιολόγηση των ευρημάτων του ενδελεχούς αυτού ελέγχου, συμβάλλει ουσιαστικά στη σωστή διαχείριση των προβλημάτων ακράτειας ούρων στους άνδρες.