Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ); Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι αυτά που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική πράξη. Με βάση τον κίνδυνο μόλυνσης, ταξινομούνται και…