Συντονισμός σε Web Scientific Event για την Ανδρική Υπογονιμότητα

Ο Dr. Δημήτριος Μπορούσας, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, εξειδικευμένος στην Επανορθωτική Ουρολογία και Ανδρολογία, επιστημονικός συνεργάτης του ΥΓΕΙΑ, της κλινικής ΡΕΑ  και συνιδρυτής της ANDROCLINIC συμμετείχε ως συντονιστής στο εξαιρετικό Web Scientific Event “Ανδρική Υπογονιμότητα και σπερμοδιάγραμμα – Ο ρόλος του Ουρολόγου το 2022” που διοργάνωσε το Τμήμα Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του Webinar αναπτύχθηκαν από κορυφαίους επιστήμονες θέματα όπως, η βασική ανάλυση σπέρματος / νέες τιμές αναφοράς WHO 2020, ο μοριακός έλεγχος HPV στον άνδρα, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζεται η ανδρική υπογονιμότητα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι τιμές του σπερμοδιαγράμματος και ο ρόλος του σε δύσκολα περιστατικά κ.α.

Το διαδικτυακό event ολοκλήρωσε τις εργασίες του με απόλυτη επιτυχία προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα επιστημονικού ενδιαφέροντος που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ανδρικής Υπογονιμότητας.