ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ

Ο κ. Μακαρούνης είναι Ουρολόγος Ανδρολόγος με ειδικό ενδιαφέρον στη διερεύνηση και τη χειρουργική αποκατάσταση της ανδρικής γονιμότητας και γενετήσιας λειτουργίας αλλά και στις παθήσεις του προστάτη και τη λιθίαση του ουροποιητικού.

-Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Μάρκε Ιταλίας.

-Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ως έφεδρος Αξιωματικός Υγειονομικού μετεκπαιδεύτηκε στην επείγουσα ιατρική ALS-D στο 251 Γ.Ν. Αεροπορίας όπου παρέμεινε για 9 μήνες στη Β’ Χειρουργική κλινική.

-Εν συνεχεία μετεκπαιδεύτηκε στην εργαστηριακή ανδρολογία και στη βασική ανάλυση σπέρματος –  υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εμβρυολογικής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

-Απέκτησε την ειδικότητα της Ουρολογίας μετά από εξετάσεις και θητεία στο Γ.Ν Κορίνθου, Γ.Ν. Άργους και Γ.Ν. Ιπποκράτειου Αθηνών όπου υπήρξε υπεύθυνος για 3 έτη της λειτουργίας του ανδρολογικού ιατρείου σε συνεργασία με την μονάδα σεξουαλικής υγείας της 1ης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής και του Ουρολογικού τμήματος.

-Μετεκπαιδεύτηκε στη Μικροχειρουργική και έλαβε πιστοποίηση μετά από εξετάσεις στο Weill Cornel Medical Center of Male Infertility στη Νέα Υόρκη υπό την επίβλεψη των Dr. Goldstein, Dr. Schlegel, Dr. Phillip Li, Dr. David Paduch.

-Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη της υπεροξειδωτικής διαδικασίας ως μηχανισμού επιδείνωσης της λειτουργικότητας του σπέρματος σε σχέση με τη παρουσία φλεγμονής ή ενδοκυττάριας μόλυνσης».

-Μετεκπαιδεύτηκε στην ανοσολογία και μικροβιολογία της αναπαραγωγής και στην διερεύνηση της υπογονιμότητας στην ιατρική εταιρεία Locus Medicus υπό τον ιατρό κ. Τσιλιβάκο ενώ αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε την καινοτομία με τίτλο «Μέθοδος ανίχνευσης ενδοκυττάριων μικροοργανισμών στα σπερματοζωάρια για αποφυγή δημιουργίας μολυσματικών ή/και αντιγονικών εμβρύων» που ανακηρύχθηκε δύο φορές μεταξύ των 10 καλύτερων καινοτομιών στην Ελλάδα για το 2013.

-Διατέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας της ευρωπαϊκής κλινικής μελέτης FDC115116 για την “Επίπτωση της Ντουταστερίδης στη Σεξουαλική Υγεία” της GSK στο Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών.

-Συμμετοχή με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε Ευρωπαϊκά, Αμερικάνικα ουρολογικά και ανδρολογικά συνέδρια.

-Μετά από ευρωπαϊκές εξετάσεις έλαβε τον τίτλο μέλους του Ευρωπαϊκού κολλεγίου των Ουρολόγων  (FEBU) και του Ευρωπαϊκού κολλεγίου Σεξουαλικής ιατρικής (FECSM).

-Καλεσμένος ομιλητής, εκπαιδευτής και προεδρεία σε ημερίδες, στην ελληνική ουρολογική εταιρεία καθώς και σε Πανελλήνια Ουρολογικά, Ανδρολογικά και Ογκολογικά συνέδρια.

-Έλαβε το 3ο Βραβείο προφορικής ανακοίνωσης στο 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 2014

«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ DNAΣΗΣ Ι ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ.»

-Εν συνεχεία έλαβε την Υποτροφία Urotour 2015 από το ΙΜΟΠ (Δεκέμβριος 2014) για μετεκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας (Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ragueil – Τουλούζη (Γαλλία) υπό τον καθ. Rischmann)

-Τέλος μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοουρολογία και στην αντιμετώπιση της λιθίασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tenon PARIS στη Γαλλία υπό τον καθ. Traxer.