Κατακερματισμός DNA και ανδρική υπογονιμότητα

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι πολυπαραγοντική και ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων αποτελεί αίτιο που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη γονιμότητα του άνδρα. 

Η αποκαλούμενη “αυτοκαταστροφή” των κυττάρων λόγω κατακερματισμένου DNA, διαταράσσει την αναπαραγωγική ικανότητα του ανδρικού γενετικού υλικού. Οι συνέπειες είναι ποικίλες και μπορεί να περιλαμβάνουν τη μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης των εμβρύων, τον αυξημένο κίνδυνο αναπαραγωγικών διαταραχών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη γυναίκα.

Αυτή η παθοφυσιολογική ανωμαλία, εντοπίζεται μόνο μέσω εξειδικευμένων εξετάσεων σπέρματος. Οι αποτελεσματικές μέθοδοι διάγνωσης και εκτίμησης της ποιότητας του σπέρματος αποκαλύπτουν την πραγματική έκταση της υπογονιμότητας στον άνδρα. 

Τέλος, η σωστή ανίχνευσή της μπορεί να επιτρέψει την επιλογή προσαρμοσμένων θεραπειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας και τη βελτίωση των πιθανοτήτων επίτευξης επιτυχούς εγκυμοσύνης.