Η σημασία του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του προστάτη και το κίνημα Movember

Το κίνημα του Movember που είχε ως στόχο να επαναφέρει τη μόδα του μουστακιού στη νεολαία, ξεκίνησε το 2003 από την Αυστραλία. Έκτοτε εξελίχθηκε σε κίνημα, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν στην ανδρική υγεία και συγκεκριμένα στον ανδρικό καρκίνο.

Η λέξη Movember αποτελεί συνδυασμό του «Mo», moustache (μουστάκι) και του Νοεμβρίου (November). 

Σκοπός του Movember είναι να κινητοποιήσει τους άνδρες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη κάθε χρόνο και να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Έτσι, σε όλους τους άνδρες άνω των 35 ετών συστήνεται να κάνουν κάθε χρόνο ένα ανδρολογικό check – up, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Εξετάσεις αίματος
  • ορμονικό προφίλ (LH, FSH, TESTO, PRL, FREE TESTO, TSH,Τ3,Τ4)
  • γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, λιπίδια, αλβουμίνες, SHBG, PSA
 • Εξετάσεις ούρων
 • Γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων
 • Εξετάσεις σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα, καλλιέργεια σπέρματος)
 • Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, κύστεως, προστάτη, όρχεων (triplex), πέους (triplex)
 • Κλινική εξέταση από χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο

Έχει μεγάλη σημασία οι άντρες άνω των 50 (και άνω τον 40 σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού) να κάνουν ΚΑΘΕ χρόνο τον προληπτικό έλεγχο τους για καρκίνο του προστάτη, γιατί πολύ συχνά ο τύπος αυτός καρκίνου, δεν δίνει κανένα σύμπτωμα στα αρχικά στάδιά του, ενώ μπορεί να είναι πλήρως ιάσιμος.

Ο καρκίνος του προστάτη ανιχνεύεται σε περίπου 1 στους 4 άντρες και περίπου 1 στους 5 θα πρέπει να υποβληθεί σε βιοψία προστάτη. Γι’ αυτό το λόγο, οι προληπτικές εξετάσεις είναι τεράστιας σημασίας για την πρώιμη διάγνωση της νόσου και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εξέταση αίματος PSA
 • Δακτυλική εξέταση προστάτη
 • Yπερηχογράφημα προστάτη

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλληλα εκπαιδευμένος Ουρολόγος-Ανδρολόγος είναι ο ιατρός που θα φροντίσει να έχει ο άνδρας καλή υγεία, που περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σεξουαλικά ζωή, αλλά και καλή αναπαραγωγική ικανότητα.