Η ANDROCLINIC συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Υπογονιμότητα Γένους Αρσενικού»

ANDROCLINIC έδωσε το «παρών» στο 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  με τίτλο «Υπογονιμότητα Γένους Αρσενικού», μέσω ομιλίας του ενός εκ των δύο συνιδρυτών της, κο Βασίλη Πρωτογέρου.

Το τριήμερο συνέδριο που έλαβε χώρα από 18 έως και 20 Μαρτίου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Μέγαρο Μουσικής, διοργανώθηκε από την επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Conception of Life», με την συνεργασία της «Institute of Life» και της «Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Σκοπός του συμποσίου ήταν να διερευνήσει τους λόγους της Ανδρικής Υπογονιμότητας και να εφαρμόσει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής της, προσεγγίζοντας τον άνδρα μέσω παραμέτρων όπως ο τρόπος ζωής του, η επαγγελματική του δραστηριότητα και η κοινωνική του ζωή οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν δυσμενώς τη γονιμότητά του αλλά και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια τους συνεδρίου ο αναπληρωτής Καθηγητής, Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος κ. Βασίλης Πρωτογέρου, ανέπτυξε τη θέση του αναφορικά με το θέμα “Η νέα τεχνολογία στην υπηρεσία του άνδρα. Προστάτης, στύση, γονιμότητα”.

Το συμπόσιο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκόμενων να συμβάλει στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.