ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103387393-4
helpdesk@androclinic.gr
Βαλαωρίτου 4, Αθήνα 10671

Φαλλοπλαστική: Αύξηση Πέους – Επιμήκυνση – Μεγέθυνση

Τι είναι η φαλλοπλαστική;

Η αυξητική φαλλοπλαστική ή αυξητική πέους, αποτελεί τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση στους άνδρες και αφορά στην αύξηση του μήκους και της περιμέτρου του πέους και γενικότερα στη βελτίωση της εμφάνισής του.

Πότε να σκεφτείτε την φαλλοπλαστική;

Το 90% περίπου των ανδρών που ενδιαφέρονται για αυξητική πέους, δεν έχουν κάποιο “πρόβλημα”, το πέος τους είναι εντός των φυσιολογικών ορίων αλλά επιζητούν μια καλύτερη εικόνα που θα τους τονίσει την αυτοπεποίθηση.

Μεγέθυνση Πέους

Επιμήκυνση Πέους – Μέθοδοι

  • διατομή συνδέσμων
  • τομή v-y
  • λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή όπου απαιτείται

Αύξηση Περιμέτρου (Πάχυνση Πέους) – Μέθοδοι

Αυξητική πέους (επιμήκυνση και πάχυνση), με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς lipogems

  • διατομή συνδέσμων
  • λιποαναρρόφηση
  • λιποφίλινγκ, με ή χωρίς βλαστικά κύτταρα

Αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού, ή πλάσματος και scaffolds

  • τομή περιτομής και απογύμνωση (degloving) του πέους (κατεβάζουμε δέρμα και δαρτό μέχρι τη βάση του)
  • διατομή συνδέσμων
  • τοποθέτηση βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων πολυγλυκονικού οξέως, εμβαπτισμένων σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος του ασθενούς
  • επαναφορά του δέρματος και συρραφή του

Σύγχρονες Τεχνικές Φαλλοπλαστικής

“ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ, ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΕΟΥΣ (ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ).”

“ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ “SAVA PEROVIC FOUNDATION”, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (scaffolds) PLGA ΚΑΙ PDO”

Μετά την Επέμβαση της Φαλλοπλαστικής

Η επέμβαση αυξητικής πέους γίνεται υπό γενική αναισθησία.
Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη του χειρουργείου.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν επιπλοκές;

Ήπιες μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν , σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών, όπως οίδημα, αιμάτωμα, ήπια φλεγμονή, και εξαιρετικά σπάνια, φλεγμονή με εμπύρετο.

Ο πόνος του χειρουργείου είναι μεγάλος;

Πόνος δεν αναφέρεται ιδιαίτερα από τους ασθενείς.

Πότε μπορώ να κάνω σεξ

Σε 1 μήνα γενικά, πλην της περίπτωσης χρήσης scaffold, όπου χρειάζεται αποχή 3 μηνών

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Εάν η εργασία είναι καθιστική μπορείτε να επιστρέψετε από την τρίτη ημέρα. Σε άλλη περίπτωση περίπου σε 1 εβδομάδα και σε εργασίες που απαιτούν άρση βάρους σε 15 μέρες.