Φαλλοπλαστικη

Οι πλέον σύγχρονες & αποτελεσματικές μέθοδοι αύξησης, μεγέθυνσης και επιμήκυνσης πέους!

Τι είναι η φαλλοπλαστική

Η αυξητική φαλλοπλαστική (ή αυξητική πέους) αποτελεί τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση στους άνδρες και αφορά στην αύξηση του μήκους και της περιμέτρου του πέους και γενικότερα στη βελτίωση της εμφάνισής του.

Δώστε τέλος στο πρόβλημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Πότε να σκεφτείτε την φαλλοπλαστική;

Το 90% περίπου των ανδρών που ενδιαφέρονται για αυξητική πέους, δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό «πρόβλημα». Το πέος τους είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, αλλά επιζητούν μια καλύτερη εικόνα που θα τους τονίσει την αυτοπεποίθηση.

Χειρουργικές Μέθοδοι Μεγέθυνσης Πέους

Μεγέθυνση Πέους: Τι περιλαμβάνει και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται;

Το μήκος του πέους για έναν άνδρα είναι πολύ σημαντικό και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία τους. Μέσω της φαλλοπλαστικής μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση του μήκους του. Η  επιμήκυνση πέους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω χειρουργικές μεθόδους:

 • διατομή συνδέσμων
 • τομή v-y
 • λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή (όπου απαιτείται)

Το μήκος του πέους σε χάλαση μέσω της φαλλοπλαστικής μπορεί να αυξηθεί κατά 3-4 εκατοστά.

Με την επέμβαση της φαλλοπλαστικής μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της περιμέτρου του πέους, συμβάλλοντας έτσι στην πάχυνσή του. H επιμήκυνση και πάχυνση του πέους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση αυτόλογου λίπους ή με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού.

Αυξητική πέους (επιμήκυνση και πάχυνση), με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς lipogems 

Η αυξητική πέους με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς τη χρήση lipogems πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία:

 • Διατομή συνδέσμων
 • Λιποαναρρόφηση
 • Λιποφίλινγκ (με ή χωρίς βλαστικά κύτταρα)

Αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος και Scaffolds:

Η αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία:

 • Τομή περιτομής και απογύμνωση (degloving) του πέους (κατεβάζουμε δέρμα και δαρτό μέχρι τη βάση του)
 • Διατομή συνδέσμων
 • Τοποθέτηση βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων πολυγλυκονικού οξέως, εμβαπτισμένων σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος του ασθενούς
 • Επαναφορά του δέρματος και συρραφή του

Σύγχρονες Τεχνικές Φαλλοπλαστικής

Στην κλινική μας εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές φαλλοπλαστικής. Για πρώτη φορά διεθνώς πραγματοποιείται χρήση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων λιπώδους ιστού σε επεμβάσεις αυξητικής πέους. Επίσης, σε συνεργασία με το «SAVA PEROVIC FOUNDATION» εφαρμόζουμε χρήση βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων (scaffolds) PLFA και PDO.

Φαλλοπλαστική & Μετεγχειρητικές οδηγίες

Η επέμβαση αυξητικής πέους γίνεται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη του χειρουργείου και ο μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με ήπια παυσίπονα. Επιπροσθέτως, μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του τρεις μέρες μετά την επέμβαση, ενώ αν η εργασία απαιτεί άρση βάρους, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει μετά το πέρας των 15 ημερών.

Το 90% περίπου των ανδρών που ενδιαφέρονται για αυξητική πέους, δεν έχουν κάποιο “πρόβλημα”, το πέος τους είναι εντός των φυσιολογικών ορίων αλλά επιζητούν μια καλύτερη εικόνα που θα τους τονίσει την αυτοπεποίθηση!

Συχνές Ερωτήσεις

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ;

Ήπιες μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών, όπως οίδημα, αιμάτωμα, ήπια φλεγμονή, και εξαιρετικά σπάνια, φλεγμονή με εμπύρετο.

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ;

Πόνος δεν αναφέρεται ιδιαίτερα από τους ασθενείς μετά τη φαλλοπλαστική.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕΞ;

Ο ασθενής μπορεί να είναι σεξουαλικά ενεργός ένα μήνα μετά την επέμβαση. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται scaffolds, απαιτείται αποχή τριών μηνών.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ;

Εάν η εργασία είναι καθιστική μπορείτε να επιστρέψετε από την τρίτη ημέρα. Σε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε περίπου σε 1 εβδομάδα. Αντιθέτως, σε εργασίες που απαιτούν άρση βάρους, ο ασθενής καλό θα ήταν να επιστρέψει 15 ημέρες μετά την επέμβαση.

Γενικές πληροφορίες για τη φαλλοπλαστική

 • Έχουν δοκιμαστεί πολλές τεχνικές, στην προσπάθεια αύξησης του μήκους (επιμήκυνση πέους) και του πάχους του πέους.
 • Η “επιμήκυνση” είναι ουσιαστικά κινητοποίση του πέους προς τα έξω και ανάδειξη του ήδη υπάρχοντος τμήματος του πέους που παραμένει “θαμμένο” στην προηβική χώρα. Επιτυγχάνεται με λύση των κρεμαστήρων συνδέσμων του πέους, αφαίρεση του υπερηβικού λίπους και σε πολλές περιπτώσεις με κινητοποίηση και του δέρματος στη βάση του πέους με τομή VY,  ή αποοσχεοποίηση, με κινητοποίηση του οσχέου.
 • Η πάχυνση του πέους γίνεται είτε με την “παραδοσιακή” μέθοδο με λιποέγχυση αυτόλογου λίπους, που εξέλιξή της αποτελεί ο εμπλουτισμός με βλαστικά κύτταρα λίπους ή πλάσματος, είτε με την πιο “χειρουργική” μέθοδο της τοποθέτησης κυλινδρικών βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων ( SCAFFOLDS) από πολυγαλακτικό οξύ (PLGA), επεξεργασμένων προ της τοποθέτησής τους, με αυτόλογα κύτταρα πλάσματος ή λίπους του ενδιαφερόμενου. Η τοποθέτηση γίνεται με κυκλοτερή υποβαλανική τομή (περιτομής) και απογύμνωση του πέους, κάτω από το δαρτό χιτώνα του.
 • Καμία εκ των δυο αυτών μεθόδων δεν σχετίζεται, και δεν επηρεάζει τον στυτικό μηχανισμό.
 • Οι υπόλοιπες μέθοδοι αυξητικής πέους που έχουν δοκιμασθεί, έχουν φτωχότερα αποτελέσματα και περισσότερες επιπλοκές

Η φαλλοπλαστική είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος.  Επικοινωνήστε με την κλινική Androclinic, ένα εξειδικευμένο κέντρο Μικροχειρουργικής, Επανορθωτικής Χειρουργικής Γεννητικών Οργάνων, Ρομποτικής & Ελάχιστα Επεμβατικών Θεραπειών Προστάτη, Ανδρικής Υπογονιμότητας & Στυτικής Δυσλειτουργίας και μάθετε τα πάντα σχετικά με αυτή.

https://www.youtube.com/watch?v=EBNEsps3RTU&list=PLF81E7A7BC733152E
https://www.youtube.com/watch?v=5xM8ZI6vK2c

http://www.onmed.gr/sexoualikothta/story/336559/texniki-afksitikis-peous-se-45-lepta-to-90-ton-antron-pou-ypovlithikan-se-afksitiki-me-vlastokyttara-eixan-fysiologikoy-megethous-peos?v2

http://blog.vrisko.gr/blog/2013/maios/ourologia-andrologia

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/362064

http://www.gazzetta.gr/plus/article/827413/oles-oi-leptomereies-gia-tis-ayxitikes-peoys-stin-ellada

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/2017924/afxitiki-peous-me-vlastokittara

http://www.newsbomb.gr/ygeia/news/story/640143/to-90-ton-antron-poy-ypovlithikan-se-ayxitiki-peoys-eixan-fysiologiko-megethos

http://www.iatropedia.gr/ygeia/me-vlastokittara-afxanoun-to-pachos-tou-peous/32827/

Ψάχνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ANDROCLINIC

Γιατί οι γιατροί μας έχουν πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στο χώρο

   Γιατί εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές τεχνικές αύξησης, μεγέθυνσης και επιμήκυνσης πέους, μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά

  Γιατί πέρα από τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούμε, παρέχουμε απλές, χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητά σας, που θα βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα ζωής σας

  Γιατί όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στην κλινική μας

  Προσιτό κόστος – τιμή

Η ομαδα μας

Βασίλης Πρωτογέρου

Δημήτριος Μπορούσας

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Δημήτρης Λαουλάκος

Δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος, διότι όλοι οι άνδρες μπορούν να υποβληθούν σε φαλλοπλαστική ακόμα και αν το μήκος του πέους τους βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια. Κύριος στόχος, της επέμβασης είναι η ανάκτηση της αυτοπεποίθησης του ασθενούς και η απόκτηση του επιθυμητού αποτελέσματος.

 • Διατομή συνδέσμων
 • Τομή v-y
 • Λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή

 

Μέσω δύο τεχνικών:

 • Με αυτόλογο λίπος (με ή χωρίς τη χρήση lipogems)
 • Με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος και Scaffolds

 

Διότι, στην κλινική πρωταρχικό ρόλο έχει η επιθυμία του ασθενούς να γίνει πραγματικότητα εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές π.χ. χρήση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων λιπώδους ιστού.

Ο ασθενής θα επιστρέψει σπίτι του την επόμενη κιόλας ημέρα. Όσον αφορά τις μετεγχειρητικές οδηγίες, θα δοθούν ορισμένα ήπια παυσίπονα για τον πόνο των πρώτων ημερών και θα πρέπει να αποφευχθεί η άρση βάρους τις πρώτες 15 ημέρες. Η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται μετά από τρεις ημέρες.