ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

2103387393-4
helpdesk@androclinic.gr
Βαλαωρίτου 4, Αθήνα 10671

Ενδοπεϊκές Ενέσεις

Οι ενδοπεϊκές ενέσεις είναι μια πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας της Στυτικής Δυσλειτουργίας. Περιέχουν ουσίες που δρουν στο ενδοθήλιο και στα λεία μυϊκά κύτταρα του πέους προκαλώντας αγγειοδιαστολή, αύξηση της αιματώσεως και πρόκληση στύσης.

Κατηγορίες ενέσεων

Υπάρχουν διάφορες μορφές ενδοπεϊκών ενέσεων . Οι πιο απλές περιέχουν προσταγλανδίνη, μια πολύ ασφαλή ουσία και οι πιο σύνθετες, οι trimix, περιέχουν συνδυασμό ουσιών και χρησιμοποιούνται σε πιο βαριές καταστάσεις. Η επιλογή της κατάλληλης ένεσης γίνεται από τον ειδικό ουρολόγο-ανδρολόγο με βάση ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα εξειδικευμένα κέντρα και αντιστοιχούν στη βαρύτητα της στυτικής δυσλειτουργίας του κάθε ασθενή.

Η δράση των ενδοπεϊκών ενέσεων εκδηλώνεται άμεσα και δεν απαιτείται ερωτικό ερέθισμα για την πρόκληση στύσης. Λίγα λεπτά μετά την χορήγηση η στύση ξεκινάει και η διάρκεια και η σκληρότητα της είναι πολύ ανώτερη της στύσης που προσφέρουν τα συνήθη χάπια.

Πρέπει να τονισθεί ότι οι ενδοπεϊκές ενέσεις που χρησιμοποιεί το κάθε κέντρο δεν είναι ισοδύναμες. Η εμπειρία και η γνώση των ιατρών του κάθε κέντρου μπορούν να μεταβάλλουν την αποτελεσματικότητα των ενέσεων αλλάζοντας τη δοσολογία των συστατικών τους ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ασθενή κι έτσι συχνά ασθενής που χρησιμοποίησε μέγιστη δόση trimix από ένα κέντρο να βρίσκει ανταπόκριση σε ενέσεις άλλου ανδρολογικού κέντρου.

Τρόπος χορήγησης

Η χορήγηση είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή μετά από την εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης. Υπάρχουν ειδικές συσκευές σαν «στυλό» για τη χορήγηση τους έτσι ώστε ο ασθενής δεν νιώθει πως κάνει ένεση. Απλώς ακουμπάει το στυλό στο πέος, πιέζει το ειδικό κουμπί κι αυτόματα γίνεται η χορήγηση. Η εκπαίδευση συνίσταται στο να μάθει ο ασθενής το κατάλληλο σημείο που πρέπει να χορηγήσει την ένεση. Ακόμα όμως κι αν κάνει λάθος στη χορήγηση δε θα προκληθεί κάποια βλάβη απλώς δε θα έχει το μέγιστο της απόδοσης της ένεσης.

Ασφάλεια

Είναι ασφαλείς και ανώδυνες. Ενίοτε ο ασθενής νιώθει ένα παροδικό ελαφρύ τσούξιμο την ώρα της χορήγησης το οποίο υποχωρεί αμέσως. Ο ασθενής θα πρέπει ωστόσο να προσέχει να μην υπερβεί τη δόση που του χορήγησε ο ειδικός ουρολόγος- ανδρολόγος για να αποφύγει την παράταση της στύσης ή σπανιότερα, φαινόμενα πριαπισμού.

Αποτελεσματικότητα

Οι ενδοπεϊκές ενέσεις αποσκοπούν κυρίως στην πρόκληση στύσης αμέσως με τη χορήγηση τους. Είναι κατά πολύ αποτελεσματικότερες των χαπιών και για αυτό συστήνονται σε ασθενείς που τα χάπια δεν αποδίδουν. Σε αρκετούς ασθενείς όμως κι αναλόγως του είδους της Στυτικής Δυσλειτουργίας που έχουν, η μακροχρόνια χορήγηση τους έχει επιφέρει συνολική βελτίωση της στυτικής του λειτουργίας. Οι ασθενείς νιώθουν το πέους τους πιο μεγάλο ακόμα και σε χάλαση, πιο «ζωντανό» και μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί σημαντικά πιο βελτιωμένα ακόμα και χωρίς φάρμακο.