αυξητική πέους

Αυξητική Πέους

Είναι μια επέμβαση, που αποσκοπεί στην αύξηση του μήκους και της περιμέτρου του πέους, και γενικώτερα στη βελτίωση της εμφάνισής του.

Στο 90% περίπου των περιστατικών αφορά σε φυσιολογικά άτομα, χωρίς ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα, που τους απασχολεί η εικόνα των γεννητικών τους οργάνων και επηρεάζει την αυτοπεποίθησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν :

 • Επιμήκυνση πέους
 • Αύξηση της περιμέτρου στο σώμα του πέους
 • Υπερηβική λιπεκτομή ή λιποαναρρόφηση
 • Αποοσχεοποίηση του πέους
 • Αυξητική της βαλάνου
 • Συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς για τους παραπάνω στόχους, αναλυτικότερα:


Επιμήκυνση πέους

Η “επιμήκυνση” είναι ουσιαστικά κινητοποίηση του πέους προς τα έξω και ανάδειξη του ήδη υπάρχοντος τμήματος του πέους που παραμένει “θαμμένο” στην προηβική χώρα. Επιτυγχάνεται με

 • Τομή υποηβική στη βάση του πέους (ραχιαία), και διατομή των κρεμαστήρων συνδέσμων (κινητοποίηση πέους)
 • Αφαίρεση του υπερηβικού λιπους ( θαμμένο πέος)
 • Αποοσχεοποίηση, με κινητοποίηση του οσχέου που καλύπτει τμήμα του Πεους από την κάτω επιφάνεια

Πραγματική επιμήκυνση του Πεους μπορεί να γίνει στους ασθενείς που πρόκειται να βάλουν Πεική προθεση για στυτική Δυσλειτουργια Πλαστική σηραγγωδών με μόσχευμα και χρήση πεϊκής πρόθεσης

Αύξηση περιμέτρου σώματος πέους
 • Αυξητική των σηραγγωδών με μόσχευμα (στις ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών που είναι προγραμματισμένοι για πεϊκή πρόθεση)
 • Αυξητική κάτωθεν του δαρτού χιτώνα με χειρουργική απογύμνωση του πέους (degloving), ή με έγχυση με τη βοήθεια κάνουλας
 • Χοριολιπώδες ή λιποπεριτοναϊκό μόσχευμα
 • βιοσυνθετικά απορροφήσιμα ή μη απορροφήσιμα ενθέματα,
 • Αυτόλογο λίπος
 • Δερματικα fillers (κυρίως υαλουρονικό)
 • Σιλικόνη, παραφινέλαιο κλπ επικίνδυνες συνήθως ευρεσιτεχνίες
Αυξητική βαλάνου
 • Με χρήση υαλουρονικού κυρίως
 • Αρκετές επιπλοκές, με συνηθέστερες τη σκληρότητα και υπαισθησία
Αύξηση περιμέτρου σώματος πέους
 • Αυτόλογο λίπος
 • Βιοσυνθετικά απορροφήσιμα ενθέματα
 • Δερματικά fillers (κυρίως υαλουρονικό)
Αυτόλογο λίπος
 • Επεξεργασία του με κιτ που αυξάνουν την περιεκτικότητά του σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού (lipogems, cube κλπ)
 • Έκπλυση (βασική ενέργεια)
 • Φυγοκέντρηση
 • Εμπλουτισμός με PRP  υγρό ή  gel
 • Έγχυση με κάνουλα 18G  ή μεγαλύτερη
Υαλουρονικό οξύ
 • Διπλοδιασταυρωμένο
 • Μέχρι 10  cc η πρώτη έγχυση
 • Όχι παραπάνω από 30-40  cc σε 2 έτη
 • Έλεγχος της απορρόφησης του και της φυσιολογικής κατανομής του πριν από κάθε νέα έγχυση
 • Έλεγχος της κατάστασης του δέρματος πριν από κάθε έγχυση
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πολύχρονη εμπειρία μας  
 • Απαραίτητη η σωστή επιλογή, ανάλυση της προσδοκίας και ενημέρωση των ασθενών.
 • Η ασφαλέστερη και πιο προσιτή λύση παραμένει η χρήση αυτόλογου λίπους.
 • Υψηλό σκορ ικανοποίησης παρατηρείται σε ασθενείς που έχουν ενημερωθεί σωστά, και τους απασχολεί η εικόνα τους σε κατάσταση χάλασης.
 • Σε αντικειμενικά φυσιολογικούς άνδρες, προσδοκίες για αύξηση μήκους ή περιμέτρου (μεσότητα του πέους) πάνω από 2-3 cm, σε χάλαση, πρέπει να αποφεύγονται.

Σύγχρονες Τεχνικές Φαλλοπλαστικής στην Androclinic

“ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ, ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΕΟΥΣ (ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ).”

“ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ “SAVA PEROVIC FOUNDATION”, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (scaffolds) PLGA ΚΑΙ PDO”

Μετά την Επέμβαση της Φαλλοπλαστικής

Η επέμβαση αυξητικής πέους γίνεται υπό γενική αναισθησία. 
Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη μέρα  του χειρουργείου.Ψάχνετε άμεση λύση στο πρόβλημά σας;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ANDROCLINIC

Γιατί οι γιατροί μας έχουν πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στο χώρο

  Γιατί πέρα από τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούμε, παρέχουμε απλές, χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητά σας, που θα βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα ζωής σας

  Γιατί όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στην κλινική μας

Η ομαδα μας

Βασίλης Πρωτογέρου

Δημήτριος Μπορούσας

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Δημήτρης Λαουλάκος