Απολίνωση σπερματικού πόρου (ή βαζεκτομή)

Η απολίνωση των σπερματικών πόρων (ή βαζεκτομή) είναι μια μικροεπέμβαση που γίνεται στον άνδρα και η οποία προκαλεί σίγουρη και αποτελεσματική αντισύλληψη. Ο ασθενής φεύγει σε 2 ώρες από την κλινική, εξακολουθεί να εκσπερματώνει, αλλά δεν περιέχονται πλέον σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό.

Πώς γίνεται η επέμβαση;
Γίνεται σε κλινική ημερήσιας νοσηλείας με μέθη. Μέσω μιας μικρής τομής στο όσχεο, ο σπερματικός πόρος απολινώνεται με ράμμα σε δύο σημεία, το μεταξύ τους τμήμα αφαιρείται.

Τι επιτυγχάνεται με την επέμβαση αυτή;
Με την επέμβαση αυτή, απλά διακόπτεται η μεταφορά των σπερματοζωαρίων από τους όρχεις στις σπερματοδόχους κύστεις και από κει στην προστατική μοίρα της ουρήθρας (σπερματικό λοφίδιο). Έτσι, η εκσπερμάτιση η οποία γίνεται μετά την επέμβαση, δεν περιέχει σπερματοζωάρια παρά μόνον προστατικά υγρά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας αυτός δεν μπορεί να γονιμοποιήσει.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου;
Το ποσοστό επιτυχίας πλησιάζει το 100%. Για τις ελάχιστες περιπτώσεις υποτροπής ή σπάνιας ανατομικής κατασκευής, πριν επιτραπεί στον άντρα να έχει άφοβα σεξουαλικές επαφές, πρέπει να γίνουν 3 σπερμοδιαγράμματα σε καθορισμένο χρόνο μετά το χειρουργείο, ώστε να αποδειχθεί ότι το σπέρμα δεν είναι γόνιμο κι ότι δεν περιέχει σπερματοζωάρια (αζωοσπερμία).

Η εγχείρηση αυτή είναι αναστρέψιμη;
Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο άνδρας αλλάξει γνώμη στο μέλλον και θέλει να αποκτήσει παιδί, συστήνεται η λήψη σπερματοζωαρίων με βιοψία από τους όρχεις ή μπορεί να γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της συνέχειας των πόρων με νέο χειρουργείο, όπου γίνεται επανένωση των δύο κομμένων άκρων του σπερματικού πόρου.
Θεωρητικά είναι εφικτό, αλλά στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα μετεγχειρητικά, με τον αριθμό και την ποιότητα των σπερματοζωαρίων, με αποτέλεσμα πολλοί άνδρες που αποφάσισαν αναστροφή, να συμβουλεύονται να προχωρήσουν και αυτοί, σε γονιμοποίηση με βιοψία από τους όρχεις.

* Άρθρο του Dr. Δημήτρη Μπορούσα, συνιδρυτή της Androclinic Athens | Χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος, εξειδικευμένος στην επανορθωτική ουρολογία & ανδρολογία, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΑΣΩ, του ΥΓΕΙΑ και της κλινικής ΡΕΑ.