Συντονιστής στο Β’ μάθημα Ε.Α.Ε. «ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ» ο συνιδρυτής της ANDROCLINIC κος Βασίλης Πρωτογέρου

Ο Χειρουργός – Ουρολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρίας και συνιδρυτής της ANDROCLINIC κος Βασίλης Πρωτογέρου, συντόνισε το 2ο Μάθημα της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας με τίτλο «ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15/12/2023.

Η προβολή του Μαθήματος έγινε μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας LIVE STREAM (hel-soc-andro.org) ενώ μετά το πέρας του μαθήματος οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης.  

Ο συνδετικός ρόλος του συνιδρυτή της ANDROCLINIC Β. Πρωτογέρου στο 2ο Μάθημα της Ε. Α. Ε. με τίτλο «ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ», αντανακλά την εμπειρία και την αφοσίωσή του στην εκπαίδευση, δημιουργώντας παράλληλα μια ενθαρρυντική ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα και μια εμπλουτισμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες.