Ανεύρεση σπερματοζωαρίων σε ασθενή με Kleinefelter με τη μέθοδο micro TESE

Πρόσφατα, οι εξειδικευμένοι ιατροί της ANDROCLINIC προέβησαν στην ανεύρεση κινητών σπερματοζωαρίων μέσω βιοψίας με χρήση μικροσκοπίου (micro TESE) σε ασθενή με αζωοσπερμία και σύνδρομο Klinefelter.

Η υψηλή εκπαίδευση των ιατρών της ANDROCLINIC σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας αιχμής συντέλεσαν στην επιτυχή ανεύρεση σπερματοζωαρίων σε ασθενή που οι πιθανότητες να κάνει παιδί ήταν σχεδόν μηδενικές!

Η micro TESE βιοψία όρχεων (TEsticular Sperm Extraction) είναι μια ειδικής μορφής βιοψία του όρχι που δίνει λύση στους άνδρες που πάσχουν από αζωοσπερμία. Η διάγνωση αζωοσπερμίας, ειδικά της βαριάς μορφής με την πλήρη απουσία σπερματοζωαρίων στο σπερμοδιάγραμμα είναι μια δύσκολη κατάσταση η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος είτε σε ενδορχική βλάβη που προκαλεί μειωμένη ή και καθόλου παραγωγή σπέρματος. Η απόφραξη της εκφορητικής οδού μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια, όμως στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή του σπέρματος στους όρχεις δεν έχει επηρεαστεί.

Στις περιπτώσεις όμως που η αζωοσπερμία οφείλεται σε βλάβη του ορχικού ιστού η πιθανότητα ανεύρεσης σπερματοζωαρίων μειώνεται σημαντικά. Παλιότερα θεωρείτο ότι ήταν αδύνατη, σήμερα όμως ξέρουμε ότι ευτυχώς αυτό δεν αληθεύει. Ο λόγος είναι ότι φάνηκε από μελέτες που έγιναν ότι η βλάβη στον όρχι μπορεί να είναι εστιακή, δηλαδή όχι σε όλη την έκταση του αλλά σε πολλαπλά τμήματα του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα νησίδες καλής ποιότητας ορχικού ιστού με σπερματογένεση και σπερματοζωάρια αλλά δεν είναι εφικτό αυτά τα σπερματοζωάρια να βγουν έξω με την εκσπερμάτιση.

Ο τρόπος για να ανευρεθούν τα σπερματοζωάρια σε αυτές τις περιοχές είναι μόνο με βιοψία όρχεως. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που κατά βάση βασίζονται στην «τυχαία» λήψη ορχικού ιστού ελπίζοντας ότι έτσι θα βρούμε υγιές τμήμα με σπερματοζωάρια. Η micro TESE βιοψία εφαρμόζεται για να λύσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Η μεγάλη διαφορά της microTESE με την απλή βιοψία του όρχι είναι ότι δεν είναι ούτε τυφλή ούτε τυχαία.

ANDROCLINIC: ξέρουμε τον άνδρα καλύτερα!

Φώτο: Ο Βασίλης Πρωτογέρου-Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας ΕΚΠΑ, Ανδρολογικό Ιατρείο Αττικού Νοσοκομείου και Διευθυντής Ε’ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General Athens, κατά τη βιοψία όρχεως με χρήση μικροσκοπίου (micro TESE).